بهداشت دهان و دندان

آخرین جزییات از پرونده آرمان ، او را با سیگار و سکه داغ سوزاندند

کوشش کادر درمانی پزشکان متخصص بیمارستان نتیجه داد و آرمان 5 ماهه حالش رو به بهبود است.

31 مرداد 1398

ردپای نئاندرتال ها در قزوین

انسان نئاندرتال گونه ای از سرده انسان بود که در اروپا و قسمت هایی از غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال چین(آلتای) سکونت داشتند. اولین نشانه ها از نئاندرتال های اولیه به حدود 130.000 تا 230.000 سال پیش در اروپا برمی شود. 130 هزار سال پیش، مشخصه های کامل نئاندرتال ها ظاهر...

23 مرداد 1398