شمشیربازی

صعود مجتبی عابدینی به رده دهم رنکینگ دنیا

شمشیر باز تیم ملی ایران پیروز شد به رده دهم رنکینگ فدراسیون جهانی صعود کند.

31 مرداد 1398